Advice Adviser

Türkçe “akıl danışmanlığı” anlamına gelen ‘advice adviser’; diğer gruplarımızda olanın aksine birkaç kişiden değil salt bir kişiden oluşur. Ajans başkanımız Remzi Adıyaman tarafından bizzat yürütülen akıl danışmanlığı, asla bir kısır döngü içerisinde cereyan etmez. Konu sınırlaması yoktur. Ancak iletişim ve pazarlamayla doğrudan ilişkisi olan; markanın konumlandırılması, yönlendirilmesi ve yürütülmesi alanlarında vereceğimiz hizmetin kalitesi daha da artacaktır. Zira Remzi Adıyaman’ın reklamcılıktan sonra uzman olduğu diğer bir mecra da fikir üretmek ve paylaşmaktır. Bununla birlikte Remzi Adıyaman ve şirketiyle yapılacak olan işbirliğinin bedeli konu ve isteğe göre belirlenecektir. Bu işbirliği, yeni oluşturulan ve henüz kurumsallaşma evresine girmeyen müşterilerimiz için tek projelik; marka ve kurumsallaşmasını tamamlamış kurumlar için aylık-süreli bir bedel şeklinde olacaktır. Gerçek anlamda markalaşma ve kurumsallaşmanın temel unsuru olan “advice adviser” Remajans logosu altında DÜŞÜNEN ve PAYLAŞAN bir kimlikle müşterilerine geniş olanaklar sunmaktadır.

 

 

 


Herkes Düşünebilir Fakat Birileri Farklı Düşünür…